VANUATU - paradise for business, vacation and life

admin 2019-05-15

รับผลประโยชน์ทางภาษีอากรและเดินทางเข้า 124 ประเทศได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า รวมถึงทุกประเทศที่ใช้วีซ่าเชงเก้น สหราชอาณาจักร และไอร์แลน ด้วยสัญชาติที่สองในวานูอาตู

วานูอาตูเป็นสวรรค์เขตร้อนที่สวยงาม ปลอดภาษี และไม่ได้เป็นที่รู้จักเฉพาะแค่ทำเลที่ตั้งและสภาพภูมิอากาศที่ดีเท่านั้น แต่ยังเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่สำหรับการเป็นเจ้าของและการดำเนินธุรกิจที่สมบูรณ์แบบอีกด้วย

ชีวิตในประเทศวานูอาตู – คือสิ่งที่คุณต้องการ!

Вануату - второе гражданство

วานูอาตูเป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะ 83 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ระหว่างนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย จำนวนประชากรเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 270,000 คน สภาพภูมิอากาศมีตั้งแต่ภูมิอากาศเขตร้อนไปจนถึงกึ่งร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างวันอยู่ที่ 29 องศาในฤดูร้อน และ 25 องศาในฤดูหนาว

ในปี 2017 รัฐบาลสาธารณรัฐวานูอาตูได้ประกาศโครงการซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถขอรับสัญชาติที่สองได้ ซึ่งในกรณีนี้คือสัญชาติสำหรับวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ โครงการนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อดึงดูดการลงทุนซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ สนับสนุนเศรษฐกิจ และมีส่วนช่วยในการสร้างงาน สัญชาติที่สองในวานูอาตูจะทำให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย และทำให้คุณได้รับโอกาสในการใช้ชีวิตและทำงานในหนึ่งในประเทศที่สวยงามและปลอดภัยที่สุด

ถ้าคุณยังลังเลอยู่ล่ะก็ ลองดูข้อมูลด้านล่างสิ:

หนึ่งในช้อได้เปรียบหลายประการของวานูอาตูก็คือไม่ต้องเสียภาษีรายรับ ยิ่งไปกว่านั้น ยังไม่มีภาษีกำไรส่วนเกินทุน และภาษีมรดกในวานูอาตูด้วย

พลเมืองผู้ถือสัญชาติวานูอาตูสามารถเดินทางเข้า 124 ประเทศได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า ในรายการนี้มีประเทศที่ใช้วีซ่าเชงเก้น รวมถึงสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ ฮ่องกง สิงคโปร์ รัสเซีย และอื่นๆอีกมากมาย

วานูอาตูเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับหลายต่อหลายครั้งในฐานะประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศ ผลการศึกษาวิจัยต่างๆที่ดำเนินการโดยมูลนิธิ New Economics Foundation, มูลนิธิ Friends of the Earth, และดัชนี Lovely Planet index โดยมีตัวแปรหลัก เช่น อายุขัย, สถานการณ์สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดีของประชากร

ประชากรวานูอาตูโดยหลักแล้วประกอบด้วยคนท้องถิ่น ชาวออสเตรเลีย ชาวนิวซีแลนด์ ชาวยุโรป เอเชีย และคนจากหมู่เกาะแปซิฟิกอื่นๆ ดังนั้นภาษาราชการของประเทศจึงมีทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาบิสลามา แต่ธุรกิจส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ชีวิตในวานูอาตูนั้นเงียบสงบมาก ผู้คนเป็นมิตร และใจกว้าง

พอร์ตวิลา เป็นเมืองหลวงของวานูอาตู และตั้งอยู่บนเกาะเอฟาเต จำนวนประชากรในเมืองหลวงเฉลี่ยอยู่ที่ 30,000 คน พอร์ตวิลาเป็นเมืองที่มีการพัฒนาเป็นอย่างดีในด้านการเงิน รวมไปถึงภาคการธนาคาร โดยมีธนาคารนานาชาติที่เป็นที่รู้จักมากมายตั้งอยู่ และยังเป็นเรื่องง่ายในการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ที่ปรึกษาด้านการเงิน ผู้ให้คำแนะนำด้านต่างๆ ทนายความ และนักบัญชี ซึ่งมีความจำเป็นต่อการให้บริการธุรกิจใหม่และธุรกิจในปัจจุบัน เมืองใหญ่อีกเมืองที่ควรพูดถึงคือลูแกนวิลล์

วานูอาตูอยู่ในอาณาเขตของเครือจักรภพอังกฤษ และระบบกฎหมายของวานูอาตูก็มีพื้นฐานมาจากกฎหมายคอมมอนลอว์ หรือกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ เศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับเกษตรกรรมขนาดเล็กเป็นหลัก ซึ่งช่วยค้ำจุนประชากรกว่า 65% เช่นเดียวกับการประมง การให้บริการทางการเงินข้ามพรมแดน และการท่องเที่ยว

ผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถสมัครขอสัญชาติวานูอาตูได้ ไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะรายบุคคลเท่านั้น แต่สามารถสมัครด้วยกันทั้งครอบครัวได้ ซึ่งจะช่วยลดค่าธรรมเนียมได้มากทีเดียว เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ค่าธรรมเนียมการขอรับสัญชาติสำหรับหนึ่งคนคือ 150,000 ดอลลาร์ ในขณะที่ค่าสมัครขอสัญชาติสำหรับครอบครัวซึ่งมีสมาชิก 4 คน จะอยู่ที่ 200,000 ดอลลาร์เท่านั้น

ผู้ที่ได้รับสัญชาติภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาวานูอาตูจะได้รับการยอมรับจากรัฐบาลโดยสมบูรณ์ ผู้ที่ได้รับสัญชาติจะสามารถพำนักในวานูอาตูได้เป็นการถาวร รวมถึงสามารถทำงาน ศึกษาเล่าเรียน และหนังสือเดินทางก็สามารถต่ออายุได้ทันทีเมื่อสิ้นอายุโดยที่ไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในวานูอาตูหรือเดินทางไปเยือนวานูอาตูเพื่อทีจะรักษาสัญชาติเอาไว้

คุณสามารถทำหนังสือเดินทางวานูอาตูได้ภายใน 40 – 90 วัน ด้วยขั้นตอนง่ายๆ คุณสมบัติที่จำเป็นในการสมัคร ได้แก่:

– ผู้สมัครหลักจะต้องมีอายุมากกว่า 18 และต่ำกว่า 65 ปี ณ ขณะที่ส่งคำร้องขอสัญชาติ;

– ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารประวัติอาชญากรรมฉบับจริงซึ่งออกโดยประเทศที่เขา/เธอ อาศัยอยู่ในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา หรือออกโดยประเทศที่ผู้สมัครหลักถือสัญชาติอยู่

คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการขอสัญชาติวานูอานูได้จากเรา

Add your comment