บริการด้านกฎหมายในไทย

คุณต้องการความช่วยเหลือด้านกฎหมายในไทยหรือไม่ ผมสามารถช่วยคุณได้ ด้วยผมพูดภาษาไทยและผมรู้จักทนายคนไทยสามคนที่สามารถเชื่อถือได้เป็นการส่วนตัว เราจะร่วมกันค้นหาวิธีการและแก้ปัญหาของคุณ

ผมช่วยคุณได้อย่างไร

1. เปิดหรือบริษัทไทย

2. ซื้อกิจการที่ดำเนินการอยู่แล้วในไทยหรือขายกิจการ

3. การเรียกร้องทางกฎหมายและประเด็นต่างๆ

4. การสมรสกับสาวไทยหรือหนุ่มไทย

5. การลงนามเอกสารสัญญา

6. ตรวจสอบความโปร่งใสของรายการค้าและเอกสารต่างๆ

7. ตรวจสอบว่าบุคคลมีความรับผิดทางอาญาในไทยหรือไม่

ทนายความในไทย

ผมยังสามารถค้นหาและต่อรองกับทนายความในไทยที่จะช่วยปกป้องผลประโยชน์ของคุณ ผมจะช่วยคุณในการสื่อสารกับทนายความคนไทยและอธิบายสถานการณ์ของคุณให้ทางทนายความเข้าใจ

แล้วจะเริ่มต้นอย่างไร คุณติดต่อหาผม อธิบายถึงปัญหาของคุณแบบละเอียดและส่งข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นเพื่อที่ผมจะสามารถเริ่มงาน ผมทำการติดต่อทนายความและปรึกษาถึงสถานการณ์ของคุณ จากนั้นเราจะกำหนดกรอบเวลาและค่าใช้จ่าย

ค่าบริการด้านกฎหมายในไทย

การทำธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายของไทย (ให้ความช่วยเหลือในการเปิดบริษัทไทย การรับรองเอกสารและบริการอื่นๆ) โดยค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ $500 ต่อการดำเนินงาน 2 สัปดาห์ ไม่รวมค่าทนายความคนไทยและค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท

กรุณาติดต่อผม!

ผมจะให้คุณสบายและปลอดภัยในไทย