ตัวแทนดูแลผลประโยชน์ในไทย
ผมเสนอบริการตัวแทนในไทยในหลากขอบข่ายและสถานการณ์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ ผมสามารถช่วยเหลือคุณในหลากหลายสถานการณ์ เพราะผมรู้ภาษาไทยและกฎระเบียบของไทย

หากลูกค้าเริ่มดำเนินธุรกิจหรือพยายามทำความเข้าใจรายละเอียดวิธีการดำเนินธุรกิจใหม่และรับผลตอบแทนที่รวดเร็ว ความช่วยเหลือจากมืออาชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจะช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายลงเป็นอย่างมาก ประสบการณ์และความรู้ในการเป็นตัวแทนของผมจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด

บริการ “ตัวแทนในไทย” ประกอบด้วยอะไรบ้าง

– ตัวแทนดูแลผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกรรมและเซ็นสัญญา
– จัดการเจรจาและการสื่อสารพร้อมกับการแปลทางวาจาและข้อความ
– การรังสรรค์สัญญา หนังสือมอบอำนาจและข้อตกลง สัญญาสำหรับสินค้า การขายหรือการซื้อสินค้าหรืออุปกรณ์ ทั้งนำเข้าและส่งออก
– การจัดการและการดำเนินธุรกิจ การเลือกตั้งบุคคล ให้ความสำคัญกับข้อมูลกิจกรรมและกฎระเบียบของไทย
– ให้ความช่วยเหลือเรื่องการจัดการพัสดุ การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางศุลกากร
– ให้ความช่วยเหลือเรื่องการขายหรือซื้อสินค้า อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยทั้งนำเข้าและส่งออก

กรุณาติดต่อผมหากคุณต้องการตัวแทนในไทยที่มีความรู้เรื่องภาษา วิธีปฏิบัติในการทำธุรกิจและข้อกฎหมายของไทย
ค่าบริการ “ตัวแทนดูแลผลประโยชน์ในไทย” อยู่ที่ $400 คือให้บริการหนึ่งครั้งต่อการดำเนินการหนึ่งออเดอร์ภายใน 2 สัปดาห์
ในระยะยาว ค่าบริการอยู่ที่ 7-10% ของราคาสินค้าที่ทำการจัดซื้อ