ล่ามในไทย

หากคุณต้องการล่ามในไทย ผมขอเสนอบริการของผม ชาวยุโรปมักจะไม่คุ้นเคยกับภาษาไทยเนื่องด้วยมีความยากหลายหลากประการในการทำความเข้าใจและสื่อสาร

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยไม่เพียงแค่แปลคำพูดที่ออกมาได้อย่างถูกต้อง แต่ยังรวมทั้งความรู้ในเรื่องความคิดและวัฒนธรรม เช่นเดียวกับประสบการณ์ที่ช่วยให้สามารถทำความเข้าใจความหมายที่ถูกต้องของข้อเสนอหรือการตอบสนอง

ในฐานะล่าม ผมเสนอบริการดังต่อไปนี้

– การแปลทางวาจาทั้งจากและเป็นภาษาไทย

– การแปลในการประชุมธุรกิจ

– สนับสนุนธุรกิจในไทย

– นักแปล-ไกด์ในไทย

การแปลทางวาจาจะแปลจากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เช่นเดียวจากภาษาไทยเป็นภาษารัสเซียและอังกฤษ

กรุณาติดต่อหาผม หากคุณต้องการล่ามในไทย เราให้บริการด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชำนาญกับประสบการณ์ยาวนานหลายปีและการเป็นตัวแทนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกรรมและสรุปข้อสัญญาในทุกประเด็น

ค่าบริการ “การแปลทางวาจาเป็นภาษาไทย”

การแปลทางวาจาจากภาษาไทยเป็นภาษารัสเซียในการประชุมและกิจกรรมทางธุรกิจ ในศาลและต่อหน้าเจ้าที่ตำรวจ ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ $ 200 ต่อการทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน

ใช้เครื่องแปล ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ $300 ต่อวัน