คุณจำเป็นต้องมีตัวแทนออกของในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้ามายังประเทศไทย โดยผมขอเสนอบริการนายหน้าในไทย ซึ่งผมไม่เพียงแค่เป็นตัวแทนของคุณในไทยเท่านั้น ผมยังพร้อมเสนอบริการเต็มรูปแบบครบวงจรกับการบริหารจัดการธุรกิจ ตรวจสอบและจัดส่งสินค้า และเดินพิธีการศุลกากรแทนคุณ

บริการนายหน้าในไทยประกอบด้วย

  1. เดินพิธีการศุลกากรในไทย
  2. แหล่งกำเนิดสินค้าในไทย
  3. การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดส่งหรือรับสินค้า
  4. การควบคุมคุณภาพสินค้าในไทยกับองค์กรภาครัฐ
  5. จัดการการขนส่งสินค้าในไทย จากซัพพลายเออร์จนถึงโกดังสินค้าหรือจากโกดังสินค้าไปสู่ผู้บริโภค
  6. จัดการการขนส่งสินค้าจากไทยผ่านทางบก ทางทะเลหรือทางอากาศไปต่างประเทศ

ค่าบริการนายหน้าในไทย

ราคาค่าบริการนายหน้าในไทยเป็นไปตามที่ตกลงกันในแต่ละครั้งและขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า คุณสมบัติและปริมาณของสินค้า คุณจำเป็นต้องติดต่อผมและระบุประเภทสินค้า น้ำหนักและองค์ประกอบทางเคมี ส่งเอกสารที่แสดงถีงคุณลักษณะและคำอธิบายของสินค้าเพื่อที่ทางผมจะสามารถคำนวณค่าบริการให้กับคุณ